1

Εργασίες κοπής παρόδιας βλάστησης με χρήση φορτωτή – εκσκαφέα με καταστροφέα