Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΧΤΙΔΗ

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020
image_print