1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΧΤΙΔΗ