Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες μηχανικής σάρωσης οδών Δήμου Δράμας με αυτοκινούμενο σάρωθρο

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017
image_print