Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Εργασίες μυοκτονίας στο Κυνοκομείο, συνολικής δαπάνης 248,00 € με Φ.Π.Α. (200,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

Παρασκευή, 22 Σεπτέμβριος 2017
image_print