Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου Δράμας. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 και 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 24.056,00€ και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 24.056,00€

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021
image_print