Τμήμα Προμηθειών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019
image_print