1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ