Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023
image_print