Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ /ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017
image_print