Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εργασίες συντήρησης τεσσάρων (4) ανελκυστήρων του Δημοτικού καταστήματος επί της οδού Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου.

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017
image_print