Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Εργασίες στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας 2023, ήτοι ενδεικτικά: 1.Υπηρεσιές γραφίστα διαφημίσεων, 2. Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, 3. Φωτογράφηση καλεσμένων για την κάρτα διαπίστευσης (φωτογράφηση-ψηφιοποίηση-εκτύπωση-πλαστικοποίηση) , 4.Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης, 5.Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων, 6. Επιμέλεια εκτυπώσεων offset, ψηφιακών εκτυπώσεων, υλικού προώθηση και λειτουργίας του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας 2023

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023
image_print