Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Εργασίες στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας 2024, ήτοι ενδεικτικά: 1. Υπηρεσίες γραφιστικής και σχεδιασμού προωθητικών ενεργειών και διαφημίσεων για το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας 2024, 2. Υπηρεσίες σχεδιασμού και υποστήριξης οπτικοακουστικών μέσων για τις ανάγκες του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας 2024, 3. Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας 2024, 4. Επιμέλεια εκτυπώσεων offset, ψηφιακών εκτυπώσεων, υλικού προωθητικών ενεργειών και λειτουργίας του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας 2024.

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024
image_print