1

Εργασίες βαψίματος – συντήρηση τοίχων και γυψοσανίδων των κτιριακών υποδομών του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. για τις ανάγκες του Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. 2021.