Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργασίες βιβλιοδέτησης, συνολικής δαπάνης 999,44 € με το Φ.Π.Α. (806,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021
image_print