Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ. ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘ.ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΤΑΚΤΙΚΩΝ Β΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021)

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021
image_print