Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΤΑΚΤΙΚΩΝ Β΄15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021)

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021
image_print