Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Για το έτος 2020 3.478,38 και για το έτος 2021 13.913,52)

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020
image_print