Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού, συμφωνα με τις Δημόσιες Προσκλησεις Νο 10/2018 και 4/2020 του ΟΑΕΔ

Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021
image_print