Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020
image_print