Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς

Παρασκευή, 5 Μάρτιος 2021
image_print