Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/04/2018 ΕΩΣ 30/04/2018 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΠΑΡ. 1α ΤΟΥ Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88/18-04-2013)

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print