Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 28/02/2017 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΠΑΡ. 1α ΤΟΥ Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88/18-04-2013)

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017
image_print