Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2019 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΠΑΡ. 1α ΤΟΥ Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88/18-04-2013)

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019
image_print