Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ & ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΠΑΡ. 1α ΤΟΥ Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄88/18-04-2013)

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019
image_print