Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ 2Γ82022 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 17559/22 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΕΣ

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023
image_print