Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023
image_print