Οικονομική Επιτροπή

Αίτημα για αναπροσαρμογή τιμών της σύμβασης με την εταιρεία ΣΙΤΙΣΗ Α.Ε.

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022
image_print