Οικονομική Επιτροπή

Αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αμαξιδίων, ποδηλάτων και scooter»

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021
image_print