Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Αίτημα πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού, στο πλαίσιο έναρξης Α΄ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 12 Απρίλιος 2021
image_print