Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Αίτημα πλήρωσης θέσεων μόνιμου προσωπικού, στο πλαίσιο έναρξης A΄ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, έτους 2023 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023
image_print