Αίτηση διαγραφής οφειλής από χρηματικό κατάλογο (Κ.Ο.Κ )