Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αίτηση υπαλλήλων για την καταβολή νομιμοτόκως ποσών που επιδικάστηκαν για το οικογενειακό επίδομα, σύμφωνα με την 993/2015 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας ( Β΄ τμήματος)

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017
image_print