Οικονομική Επιτροπή

Αίτηση περί συμβιβαστικής επίλυσης ένδικης διαφοράς και κατάργησης εκκρεμούσης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας δίκης.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017
image_print