Αίτηση του Γ.Ι. για τοποθέτηση πινακίδας Ρ-72 για τη δέσμευση χώρου στάθμευσης για την εξυπηρέτηση ατόμου με αναπηρία (αρ.100/2024 απόφαση-γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής