Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ετήσια συντήρηση των 50 κλιματιστικών μηχανημάτων»των δομών του Ν.Π.Δ.Δ

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017
image_print