Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021
image_print