Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εξέταση αιτημάτων για παράταση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων 2 ετών από τον χρόνο λήξης τους, βάσει του ΦΕΚ 4807/11-06-2021 άρθρο 37.

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021
image_print