Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από παράβαση ΚΟΚ 2016 και 2017 – LEASEPLAN HELLAS A.E