Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εξέταση αιτήματος έκτακτης χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Ε.Κ.

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022
image_print