Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εξέταση αιτήματος Κωνσταντινίδη Δημητρίου περί διαγραφής οφειλής από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ ετών 2008-2009

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014
image_print