Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Εξέταση αιτήματος μη καταβολής μισθωμάτων του δημοτικού καταστήματος «ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» – Παπάς Αναστάσιος

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014
image_print