Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εξέταση αιτήματος Σφικτόπουλου Ιωάννη περί διαγραφής οφειλής από ΧΚ για δαπάνη αποκατάστασης ζημιάς κολώνας φωτισμού

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014
image_print