Εξέταση αιτήματος του κ. Κοτανίδη Θεοφύλακτου του Ιωάννη, για παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου, επί της οδού Εθνικής Αμύνης 59