Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Εξέταση αιτήματος του κ. Τελλίδη Παρασκευά του Ιωάννη, σχετικά με την επιστροφή ποσού από παράβαση Κ.Ο.Κ. έτους 2012

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print