Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Εξέταση αιτήσεων μαθητών του Δ.Ω.Δ. για απαλλαγές διδάκτρων λόγω βράβευσης σε Διαγωνισμούς κ.λ.π.

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015
image_print