Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης για πραγματοποίηση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων «Καλοκαίρι στην Πόλη 2022»

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2022
image_print