Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης για την εκτέλεση προμήθειας ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου φορτίου (e-Cargo Bike) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “City Changer Cargo Bike” που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020.

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020
image_print