Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών επισκευής της κονσόλας χειρισμού του ηλεκτρονικού πίνακα του Α.Π.Κ. ‘Δ. Κραχτίδη’

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020
image_print