Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου-εργασίες διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming) του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021
image_print